Zadnje objave

DatumNaslovRubrika
22.06.2018Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. junija 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
21.06.2018Javno naročilo za dobavo in montažo opreme za telovadnico OŠ DornberkJavno naročilo
11.06.2018Sprejeti akti 11. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. junija 2018Sklep mestnega sveta
07.06.201837. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 21. junija 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
06.06.2018Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
04.06.201811. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek 11. junija 2018 ob 17. uriGradivo mestnega sveta
31.05.2018Javno naročilo za javne sanitarije in sezonski gostinski kiosk v Borovem gozdičkuJavno naročilo
31.05.2018Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
30.05.2018Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, za določen čas do 30.6.2020 oziroma do konca trajanja projekta SALUTE / ZDRAVSTVORazpisi
29.05.2018Sprejeti akti 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 24. maja 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
24.05.2018Rezultati Javnega razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
15.05.2018Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
10.05.201836. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 24. maja 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
08.05.2018Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
04.05.2018Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo širitve pomožnega nogometnega igrišča ob KornuRazpisi
04.05.2018Popravek št. 2 javnega naročila za Javne sanitarije in sezonski gostinski kiosk v Borovem gozdičku Javno naročilo
04.05.2018Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti za leto 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
03.05.2018Rezultati javnega razpisa o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
25.04.2018Sprejeti akti 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. aprila 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
19.04.2018Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Proračun
16.04.2018Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
05.04.201835. seja Mestnega sveta Mestne očine Nova Gorica, ki bo dne 19. aprila 2018 ob 14. uriGradivo mestnega sveta
30.03.2018Obvestilo o končanem natečajnem postopkuRazpisi
26.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v stavbi Mestne občine Nova GoricaRazpisi
23.03.2018Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno – raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018Razpisi
20.03.2018Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uriSklep mestnega sveta
20.03.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica ter imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
20.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičinine parc.št. *26 k.o. BateRazpisi
15.03.2018Zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uriZapisnik seje Mestnega sveta
15.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo del parc. št. 406/8 k.o. Nova GoricaRazpisi
123456789. . . . . 33 >>