Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
16.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ploščad za mestno hišoRazpisi
15.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo del parc. št. 406/8 k.o. Nova GoricaRazpisi
09.03.2018Objava namere o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 5483/3 k.o. ŠmihelRazpisi
09.03.2018Javno naročilo za gradnjo objekta vaški dom KS Osek - VitovljeJavno naročilo
07.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parcela 863/1 k.o. KromberkRazpisi
07.03.2018Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo izvedbenega načrta zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice SežanaJavno naročilo
05.03.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 3707/173 k.o. BranikRazpisi
05.03.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 953 in 947, obe k.o. Nova GoricaRazpisi
02.03.2018Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018Razpisi
26.02.2018Javna dražba za prodajo nepremičnine parcela 2310 3595/18 k.o. OzeljanRazpisi
1 23