Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
15.02.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela nepremičnine v najem - k.o. Nova GoricaRazpisi
15.02.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbani vrt z oznako B28 Razpisi
20.12.2018Javno naročilo za gradnjo objekta zimski bazen v Novi GoriciJavno naročilo
05.11.2018Javna dražba za prodajo stanovanjske hiše na naslovu Grgar 31Razpisi
22.10.2018Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za uradniško delovno mesto »višji svetovalec za okolje in prostor« v Službi za okolje in prostor v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo Mestne občine Nova GoricaRazpisi
21.09.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v k.o. Nova GoricaRazpisi
21.09.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v k.o. Nova GoricaRazpisi
21.09.2018Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v k.o. Nova GoricaRazpisi
21.09.2018Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v stavbi Mestne občine Nova GoricaRazpisi
13.09.2018Objava pogojev za brezplačno uporabo plakatnih mestRazpisi
1 23456