Postopki in obrazci

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse 

Pravna podlaga:
Zakon o upravnih taksah
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občinKabinet župana

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo