Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov :

DAVČNA ŠTEVILKA: 82002762
MATIČNA ŠTEVILKA: 2482444
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktorica občinske uprave MONG, mag. Vesna Mikuž
Tel: 335-0-120
E-pošta:
Soba: 9/I. nadstropje

Kontaktna oseba: Patricija Jakin
Tel: 335-0-114
E-pošta: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 8/I. nadstr.

ZAPOSLENI :

Dungov Vanja - občinska redarka
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Furlani Zvonko - občinski redar
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Mateja Štendler - inšpektorica - vodja redarske službe
tel: 05/335-0-134
e-pošta:
soba: 24/III.

Ravhekar Alojz - občinski inšpektor
tel: 05/335-0-199
e-pošta: alojz.ravhekar@nova-gorica.si
soba: 24/III.

Šimšić Milosav - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: pritličje 12

Testen Aljoša - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: pritličje 12