Oddelki

Imenik zaposlenih

Anzeljc Darja - višja svetovalka za investicije
Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Bašelj Andrejka - višja svetovalka za proračun in analize
Belingar Vodopivec Mojca - vodja Pravno-premoženjske službe
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Birsa Krasomila - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Birsa Nina - poslovna sekretarka V-II
Božič Gorazd - vodja Kabineta župana
Bratuž Miloška - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Buzuk Tanja - finančnica VII/1
Cencič Robert - višji svetovalec za družbene dejavnosti
Cukijati Tatjana - administratorka V
Dungov Vanja - občinska redarka
Fabjan Jaka - višji svetovalec župana
Filipčič Mitja - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Filipčič Milena - vodja Glavne pisarne
Filipič Polona - višja svetovalka za okolje in prostor
Franzogna Dornik Ingrid - poslovna sekretarka V-II
Furlan Janko - višji svetovalec za splošne zadeve
Grapulin Vadjunec Maja - direktorica občinske uprave
Gregorčič Tatjana - vodja Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Hvalič Laura - poslovna sekretarka V-II
Ipavec Nataša - Vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Ipavec Mateja - finančnica VII/1
Ipavec Martina - poslovna sekretarka V-II
Jakin Uroš - Višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Jakin Matej - strokovni sodelavec VII/2-II za pripravo in izvajanje projektov
Jakin Patricija - koordinatorka VI
Jug Marjan - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Jurca Niko - podsekretar za področje urejanja prostora
Kacafura Franko - podsekretar za splošne zadeve
Kajdomqaj Merita - poslovna sekretarka V-II
Kobe Tavčar Ana - koordinatorka VII/2
Kocjančič Barbara - strokovna sodelavka VII/1
Kofol Bogdan - podsekretar za pravno-premoženjske zadeve
Kolenc Nataša - Strokovna sodelavka za razvojne projekte
Kompare Zdenka - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Konrad Petra - poslovna sekretarka V-II
Konrad Tomaž - višji svetovalec za evropske in druge projekte
Kontestabile Nina - višja svetovalka za pravno premoženjske zadeve
Koradin Nejc - podsekretar
Kos Jasna - koordinatorka VI
Kovšca Jasna - Višja svetovalka za gospodarske javne službe
Kožman Suzana - višja svetovalka za področje računovodstva
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Krsmanović Lilijana - Strokovna sodelavka
Leban Tanja - sistemska administratorka VI
Leban Šušmelj Patricija - saldakontistka VII/1
Lestan Abel - občinski redar
Likar Nataša - višja svetovalka za okolje in prostor
Ljucovič Miran - podsekretar za področje mestnega sveta
Malečkar Robert - strokovni sodelavec VII/1 (projekt Nekteo)
Marinič Tadeja - poslovna sekretarka V-II
Markočič Andrej - podsekretar za organizacijsko premoženjske zadeve
Matelič Silvana - vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine
Merljak Mateja - višja svetovalka za okolje in prostor
Mezgec Vanda - vodja Službe za okolje in prostor
Miklavič dr. Klemen - župan
Mikuž Vesna - notranja revizorka
Mislej Mateja - vodja Finančno-računovodske službe
Mozetič Katja - računovodkinja VII/2-III
Mozetič Goljevšček Šalini - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2-I župana za investicije
Pellegrini Karmen - višja svetovalka za gospodarski razvoj
Pervanja Saša - kadrovnica VII/2
Petejan Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Pregelj Branko - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Prošt Marko - svetovalec za gospodarski razvoj
Radikon Anuška - strokovna sodelavka VII/2-I za poslovno-finančno spremljanje projektov
Rehar Majda - poslovna sekretarka V-II
Remec Pečenko Martina - vodja Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Rijavec Nataša - strokovna sodelavka VII/2-I za promet in komunalno opremljanje
Rosič Simon - podžupan
Rosič Matjaž - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Rusjan Suzana - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Saksida Marinka - vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Šavli Valentina - knjigovodja VII/2
Silič Valnea - strojepiska IV
Simčič Dalida - saldakontistka VII/1
Simčič Tamara - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Šimšić Milosav - občinski redar
Šircelj Ingrid - višja svetovalka za okolje in prostor
Sismond Petra - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Štendler Mateja - občinska inšpektorica - vodja redarske službe
Stepančič Majda - višja svetovalka za družbene dejavnosti
Šuligoj Fišer Marina - računovodkinja VII/2-III
Susič Vesna - poslovna sekretarka - vodja pisarne direktorice
Testen Aljoša - občinski redar
Torbica Aleksandra - Podsekretarka za načrtovanje in pripravo razvojnih projektov
Trojar Lapanja Andreja - vodja Projektne pisarne
Ušaj Zoran - strokovni sodelavec VII/2-I za investicije
Ušaj Barbara - saldakontistka VII/1
Ušaj Bizjak Tamara - podsekretarka za področje urejanja prostora
Veljanovska Nemec Marija - poslovna sekretarka - vodja pisarne župana
Vendramin Vasja - občinski inšpektor
Vules Mija - Svetovalka za nepremičnine
Zavadlav Ušaj Elena - podžupanja
Žgur Tanja - višja svetovalka za javna naročila
Živec Matej - višji svetovalec za gospodarske javne službe
Zoratti Mateja - koordinatorka VII/1
Zuodar Erika - strokovna sodelavka VII/1