Evropska kartica ugodnosti za invalide

datum: 26.07.2017

kategorija: Ali ste vedeli?

Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki je prva tovrstna kartica v Sloveniji in Evropski uniji, bo invalidom omogočila enotnejšo obravnavo ter ugodnosti doma in pri potovanjih v druge države Evropske unije ter s tem večjo dostopnost in vključenost v družbo.

Imetniki kartice bodo deležni posebnih komercialnih popustov na področju umetnosti, kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta. Poleg Slovenije je trenutno  v projekt vključenih  še sedem držav: Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta. Evropska kartica ugodnosti bo veljala v vseh državah Evropske unije in bo omogočala enako obravnavo invalidnih oseb v določeni državi, ne glede na državljanstvo.

Seznam ponudnikov ugodnosti se bo ves čas dopolnjeval, aktualne ugodnosti pa bodo upravičenci lahko ves čas spremljali na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. V Sloveniji se je do sedaj na seznam ponudnikov vključilo že kar nekaj podjetij, pomembnih institucij in ustanov, med slednjimi so tudi  nekateri javni zavodi katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.  

Upravičenci lahko za Evropsko invalidsko kartico ugodnosti brezplačno zaprosijo na vseh upravnih enotah po Sloveniji.

Tudi Mestna občina Nova Gorica se pridružuje pozivu ministrice dr. Anje Kopač Mrak, ki je potencialne ponudnike storitev pozvala, naj se pridružijo projektu in pokažejo, da so tudi oni del odgovorne družbe, za katero si vsi prizadevamo.
 

Več o projektu in Evropski invalidski kartici ugodnosti si lahko preberete na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/