Priloge k 6. točki 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica


Prikaz sprememb in dopolnitev na veljavnem odloku

Priloga 1

Priloga 2


Grafične priloge

Legenda grafike
 

Pregledna karta listov s spremembami


Listi s spremembami - namenska raba

List 8

List 12

List 14

List 15

List 20

List 23

List 28

List 29

List 32

List 36

List 37

List 38

List 39

List 45

List 46

List 47

List 48

List 49

List 56

List 58

List 59

List 60

List 65

List 69

 

 Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPN