Priloge k 18. točki 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Priloge k 18. točki 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 3.7.2014

Prikaz sprememb in dopolnitev na veljavnem odloku s Prilogo 1 in Prilogo 2


Legenda grafike


Pregledna karta listov s spremembami


Listi s spremembami - namenska raba

List 8

List 12

List 14

List 15

List 20

List 23

List 28

List 29

List 32

List 36

List 37

List 38

List 39

List 45

List 46

List 47

List 48

List 49

List 56

List 58

List 59

List 60

List 65

List 69


Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPN