Poročamo: V Šempasu kmalu nova parkovna ureditev

Ob nogometnem igrišču v Šempasu urejamo park z novimi klopmi, mizami, smetnjaki in pitnikom. Parkovno ureditev so krajani predlagali in izglasovali v sklopu projektov participativnega proračuna.

Ob nogometnem igrišču v Šempasu urejamo park z novimi klopmi, mizami, smetnjaki in pitnikom. Parkovno ureditev so krajani predlagali in izglasovali v sklopu projektov Participativnega proračuna.

Naslov projektnega predloga: Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu
Ocenjena vrednost: 17.039 €
Št. prejetih točk: 449 (IZBRAN)