Izbrani projektni predlogi


Občanke in občani so na predčasnem glasovanju v sredo, 15. novembra 2017, ter na glasovanju v nedeljo, 19. novembra 2017, izbrali 19 projektnih predlogov Participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018.

 

 

 

REZULTATI GLASOVANJA

  • Območje 1: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan, Kromberk - Loke

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Fitnes na prostem v Panovcu
Opis: Predlaga se ureditev zunanjega fitnesa na vstopni točki v Panovec (ob rezervarju pri tunelu Panovec), in sicer postavitev zunanjih vadbenih naprav, primernih za vse generacije.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 31
Naslov projektnega predloga: Razširitev obstoječega travnatega nogometnega igrišča ob Kornu v Novi Gorici
Opis: Predlaga se razširitev travnatega nogometnega igrišča ob Kornu, saj v Novi Gorici primanjkuje zunanjih površin za nogomet. Z izvedbo predloga bi se orientacija igrišča spremenila v S-J in tako bi dobili dve nogometni igrišči.
Ocenjena vrednost: 18.855 €

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Ureditev bajerja v Borovem gozdičku v Novi Gorici
Opis: Predlaga se ureditev bajerja v Borovem gozdičku z uporabo tehnologije efektivnih mikroorganizmov. Ureditev bi obsegala tudi omejitev razraslega rastlinja ter odstranitev odmrlih dreves, ureditev brežin bajerja, pregled, popis in omejitev ribje in druge tujerodne vodne populacije.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 3
Naslov projektnega predloga: Asfaltacija poti v Lokah ob hišni številki 33 A
Opis: Predlaga se asfaltacija makadamske vaške ceste v Lokah ob hišni številki 33 A, ki je trenutno v slabem stanju in se ob večjih padavinah dodatno poškoduje ter predstavlja nevarnost za njene uporabnike (krajani, šolski kombi, kolesarji).
Ocenjena vrednost: 15.000 €


  • Območje 2: Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate

Številka: 12
Naslov projektnega predloga: Avtobusno postajališče v Grgarju
Opis: Predlaga se postavitev dveh avtobusnih postajališč v Grgarju ter potnikom prijazne infrastrukture, s katerimi bi povečali varnost in zaščito najranljivejših udeležencev v prometu (otroci, starejši).
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 4
Naslov projektnega predloga: Ureditev športnega igrišča na Trnovem pri Gorici
Opis: Predlaga se ureditev športnega igrišča na Trnovem pri Gorici, in sicer postavitev varovalne mreže okrog celotnega igrišča, nakup in postavitev golov in košev, mize za namizni tenis na prostem.
Ocenjena vrednost: 12.400 €

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskih Ravnah
Opis: Predlaga se ureditev vodnega zajetja nad vasjo Grgarske Ravne, zgrajenega v času I. svetovne vojne, ter korit, ki so služila za napajanje živine in pranje perila. Prav tako se predlaga ureditev travnika v večnamenski prostor.
Ocenjena vrednost: 17.902 €


  • Območje 3: Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve - Lazna

Številka: 7
Naslov projektnega predloga: Ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu
Opis: Predlaga se ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu (nasproti tovarne Varmont d.o.o.), in sicer bi postavili lesene ograje okrog ombočja z zabojniki, ki bi izboljšala izgled območja ob vstopu v kraj.
Ocenjena vrednost: 5.360 €

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Preplastitev dela lokalne ceste Bate-Banjšice
Opis: Predlaga se preplastitev dela lokalne ceste med Batami in Banjšicami, ki je v zelo slabem stanju. Cesta bi postala varnejša tako za prebivalce Trnovsko-Banjške planote kot tudi za številne obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 20.000 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Počivališče ter informacijska točka za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu
Opis: Predlaga se ureditev počivališča za kolesarje in druge obiskovalce (miza s klopmi in nadstrešek) ter namestitev informacijske table poleg večnamenskega objekta v zgornjem Lokovcu. Na lokalni cesti v neposredni bližini stavbe bi postavili tudi obveščevalne table.
Ocenjena vrednost: 19.200 €


  • Območje 4: Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina

Številka: 5
Naslov projektnega predloga: Pot aleksandrink
Opis: Predlaga se ureditev kolesarske in pešpoti Dornberk-Prvačina-Gradišče-Dornberk-Zalošče-Saksid-Branik-Pedrovo-Tabor- Dornberk. Pot bi v celoti potekala po poljskih poteh ali državni cesti in kolikor mogoče po manj prometnih cestah. Postavili bi tudi 4 informacijske table in manjše usmerjevalne table ter pripravili zbiganko.
Ocenjena vrednost: 9.000 €

Številka: 8
Naslov projektnega predloga: Obnova freske na zvoniku v Taboru
Opis: V središču vasi je trg z zvonikom, ki je tudi simbol Tabora in skupaj s trgom v poletnih mesecih prizorišče kulturnih dogodkov. Sedanja poslikava zvonika je razpadla, zato se predlaga obnovitev freske, ki bi jo izvedel avtor prvotne poslikave.
Ocenjena vrednost: 6.313 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini
Opis: Predlaga se sanacija nekdanjih garderob, arhiva in sanitarij ter preureditev enega prostora v spominsko sobo, namenjeno 260-letni tradiciji orkestra Pihalnega društva France Bevk.
Ocenjena vrednost: 14.400 €

Številka: 10
Naslov projektnega predloga: Ureditev vrta na gradu Rihemberk
Opis: Na gradu Rihemberk se predlaga ureditev vrta kot samostanski oz. klastrski vrt. Tako bi se izboljšala estetska ureditev gradu in grad bi postal zanimivejši za obiskovalce.
Ocenjena vrednost: 19.000 €


  • Območje 5: Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje

Številka: 11
Naslov projektnega predloga: Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah
Opis: Predlaga se ureditev otroškega igrišča tako na večnamenskem prostoru v Oseku kot na prireditvenem prostoru v Vitovljah.
Ocenjena vrednost: 7.900 €

Številka: 6
Naslov projektnega predloga: Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu
Opis: Predlaga se ureditev obstoječe sprehajalne poti, ki je trenutno neurejena in mestoma strma ter slabo prehodna. Prebivalcem in obiskovalcem kraja bi omogočili lažji dostop do središča naselja ter povečali uporabo parkirnih mest zunaj ožjega centra kraja.
Ocenjena vrednost: 15.700 €

Številka: 9
Naslov projektnega predloga: Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu
Opis: Predlaga se ureditev parka ob nogometnem igrišču v Šempasu, in sicer ureditev prostora pod lipami in vklop v že obstoječo infrastrukturo. Postavili bi klopi, mize, smetnjake in pitnik.
Ocenjena vrednost: 17.039 €

Številka: 1
Naslov projektnega predloga: Ureditev udrte ceste ter popravilo javne razsvetljave v Lepenjah
Opis: Predlaga se ureditev udrte ceste ter popravilo javne razsvetljave v zaselku Lepenje.
Ocenjena vrednost: 1.880 €

Številka: 2
Naslov projektnega predloga: Videoprojektor in projekcijsko platno
Opis: Predlaga se nakup sodobnega videoprojektorja z možnostjo prikaza 4K Ultra HD ločljivosti, samostoječega projekcijskega platna velikosti 244 x 244 cm, stropnega nosilca za projektor ter ustrezne kable in adapterje, ki bi jih uporabljali v KS Osek-Vitovlje ter izposojali na reverz prirediteljem dogodkov.
Ocenjena vrednost: 4.400 €