Predstavili smo projektne predloge za Participativni proračun Mestne občine Nova Gorica


V četrtek, 9. novembra 2017, popoldan smo veliki dvorani novogoriške mestne hiše predstavili projektne predloge za Participativni proračun Mestne občine Nova Gorica.

 

Na predstavitvi so sodelovali člani Komisije za izvedbo participativnega proračuna Tomaž Jug, Damjana Pavlica in Tomaž Horvat ter vodja Kabineta župana Andrej Markočič, ki so predstavili zgibanke s projektnimi predlogi po območjih ter potek glasovanja, ki bo v nedeljo, 19. novembra 2017, na sedežih krajevnih skupnosti mestne občine.  Svoj glas boste občanke in občani lahko oddali tudi na predčasnem glasovanju v sredo, 15. novembra 2017, med med 9. in 17. uro v Zeleni dvorani v I. nadstropju novogoriške mestne hiše.

Zgibanke s seznamom projektnih predlogov po območjih ter kratkimi predstavitvami bodo prejela vsa gospodinjstva v mestni občini v začetku naslednjega tedna.

Da pa bi se lahko čimbolj seznanili s projektnimi predlogi, o katerih boste glasovali, bodo projektni predlogi na vpogled od 14. do 17. novembra 2017 med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro v I. nadstropju  novogoriške mestne hiše, pisarna 35.

 

Predstavitev participativni proračunPredstavitev participativni proračunPredstavitev participativni proračun

Fotografije: Mateja Pelikan