Statistični podatki Mestne občine Nova Gorica

Na spodnji povezavi je objavljen statistični pregled s podatki o upravno-teritorialni razdelitvi, prebivalstvu, volitvah, trgu dela, življenjski ravni , izobraževanju, kulturi, kriminaliteti, poslovnih subjektih, kmetijstvu in ribištvu, gradbeništvu, turizmu, transportu in okolju v posameznih občinah*:

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/obcine/obcine.asp

*Vir: Statistični urad Republike Slovenije

DatumNaslov
08.08.2016Statistični podatki o prebivalcih Mestne občine Nova Gorica, stanje 1.1.2016
10.02.2016Statistični podatki o prebivalcih Mestne občine Nova Gorica, stanje 1.7.2015
20.03.2014Statistični podatki o prebivalcih Mestne občine Nova Gorica, stanje 1.7.2013
03.07.2013Statistični podatki o prebivalcih Mestne občine Nova Gorica, stanje 1.1.2013
20.12.2012Prebivalstvo po spolu in starostnih skupinah, stanje 1.7.2012
09.12.2011Število prebivalcev MONG po KS in naseljih
06.12.2011Prebivalci po starosti in spolu, stanje 1.7. 2011
05.12.2011Osnovni statistični podatki MONG - stanje 1.1.2011
05.12.2011Prebivalci MONG po spolu in starosti - stanje 1.1.2011
05.12.2011Prebivalci MONG po izobrazbi, vir Popis 2002
05.12.2011Gospodarstvo - analize in podatki - stanje do junij 2009
05.12.2011Statistični urad RS - podatki po občinah
1