Predstavitev Nove Gorice

Dobrodošli v Novi Gorici!

Mesto vrtnic je nastalo po drugi svetovni vojni. Leži tik ob meji z Italijo, s sosednjim mestom Gorica pa je pravzaprav neločljivo povezano, lahko bi rekli, da mesti prehajata ena v drugo. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in padcem schengenske meje je prehod med obema mestoma postal odprt, bolj naraven in povezujoč. Mesto je zgrajeno po urbanistični zasnov arhitekta Edvarda Ravnikarja, danes pa se po odprtju meje arhitekti in urbanisti srečujejo z novimi izzivi urbanistične ureditve obeh mest. Zanimiva in mednarodno poznana točka je skupni trg obeh Goric, Trg Evrope, ki leži pred novogoriško železniško postajo. Njegova posebnost je, da leži polovico v Sloveniji, polovico v Italiji.

Nova Gorica slovi tudi kot mesto, kjer je pokopan zadnji francoski kralj Karel X v grobnici Burbonov v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. Mesto na obrobju zaznamuje reka Soča z znamenitim solkanskim kamnitim mostom in s sodobnim kajak centrom, ki je pogosto prizorišče domačih in mednarodnih tekem. Nova Gorica je umeščena v prijetno mediteransko klimo, ki se odraža v blagem podnebju in čudovitem rastlinju.

Mesto je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v regiji. Ima svojo univerzo, Univerzo v Novi Gorici, in vrsto drugih visokošolskih programov. Med oklicnimi kulturnimi ustanovami, ki bogatijo kulturno življenje v občini, so Goriški muzej, Kulturni dom z mestno galerijo ter glasbenim in filmskim programom, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, kulturno ponudbo pa plemenitijo tudi številna društva, zveze in klubi. V mestu in okolici vabi k ogledu pestra in zanimiva naravna in kulturna dediščina, poleg že omenjene grad Kromberk, grad Rihemberk, bazilika na Sveti Gori, Sabotin – Park miru, gozd Panovec, Trnovsko-Banjška planota in številne druge naravne in kulturne lepote. 

 

Nova Gorica v stripu

Ob praznovanju 70-letnice Nove Gorice leta 2017 je na povabilo mestne občine ustvarjalcem, društvom, organizacijam in drugim posameznikom nastal bogat program prireditev in projektov, ki zrcalijo ustvarjalnost, zagnanost in prizadevanja v našem prostoru. Med te sodi tudi strip z naslovom Nova Gorica v stripu, v katerem avtorice na stripovski način prikazujejo nastanek in razvoj Nove Gorice. Strip je svojevrsten odraz čezmejnega sodelovanja v somestju obeh Goric, saj je risbe in naslovnico prispevala Goričanka Miriam Blasich, besedilo pa sta napisali Novogoričanki Suzana Uršič in Ana Geršak. Vabljeni, da na zabaven in zanimiv način odkrijete nastanek in zgodovino mladega mesta, ki je nastalo po II. svetovni vojni.

Prelistate in preberete ga lahko na spodnji povezavi:
https://bit.ly/issu_NovaGoricavStripu

 

Nova Gorica v stripu