Sprejeti akti 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek 6. julija 2021 ob 17. uri

Datum: 16.07.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.      Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

2.   Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep

3.  Predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep


< Nazaj na seznam