Sprejeti akti 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. novembra 2017

Datum: 23.11.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 23. NOVEMBRA 2017 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 9. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 12. oktobra 2017 in 30. seje mestnega sveta, ki je bila 26. oktobra 2017
       
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Solkan

6.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o OPPN Trnovo - zahod opravi druga obravnava

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

11.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar.   

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018

 


< Nazaj na seznam