Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. 12. 2013 ob 14. uri

Datum: 19.12.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 32. seje mestnega sveta, ki je bila 21. novembra 2013
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov
4.    Poročilo o izvršenih sklepih 32. seje mestnega sveta, ki je bila 21. novembra 2013
5.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Dodatni sklep

13.    Predlog Sklepa v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici

Sklep v zvezi z daljinskih ogrevanjem v Novi Gorici

 


< Nazaj na seznam