Sprejeti akti nadaljevanja 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 24. 9. 2013 ob 14. uri

Datum: 24.09.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

7.    Predlog Obvezne razlage 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Sklep o sprejemu predloga obvezne razlage 35. e člena Odloka o PUP za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice


7A Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče

Sklep o sprejemu predloga obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče


7B Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Sklep o sprejemu predloga obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče


8.    Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG

Sklep o ne sprejetju pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica


9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica


10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020

Sklep o seznanitvi z večletnim finančnim okvirjem Evropske unije za obdobje 2014 – 2020


11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o.

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 javnega podjetja KENOG d.o.o.


12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica


14.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1061/5 k.o. Trnovo, parc. št. 2506/9 k.o. Banjšice, parc. št. 2514/5 k.o. Banjšice, parc. št. 1570/2 k.o. Prvačina, parc. št. 2297/4 k.o. Čepovan in parc. št. 2297/5 k.o. Čepovan


< Nazaj na seznam