Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
15.11.2010Predlogi kandidatur za sodnike porotnike, za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda Mladinski Center ter za imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Goriška knjižnica
12.11.2010Predlogi kandidatur za imenovanje članov v odbore in komisije mestnega sveta ter v nadzorni odbor mestne občine
30.08.2010Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica
16.08.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
18.05.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica
26.03.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda za šport Nova Gorica
27.01.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
24.12.2009Predlogi kandidatur za imenovanje članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
26.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
06.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje po enega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica in v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
<< 1. . . . .5678910111213 >>