Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
01.02.2013Predlogi kandidatur za imenovanje dveh članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
04.01.2013Predlogi kandidatur za imenovanje člana Sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
26.11.2012Predlogi kandidatur za imenovanje (1) članov Komisije za mediacijo v sporu z SGP Gorica d.d. ter (2) članov Sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica
29.10.2012Predlogi kandidatur za imenovanje: (1) nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, (2) predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Strokovni svet VIRS Primorske, (3) dveh predstavnikov
17.09.2012Predlogi kandidatur za (1.) predlaganje elektorjev Mestne občine Nova Gorica v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, za (2.) predlaganje predstavnika Mestne občine Nova Gorica za člana dr
03.09.2012Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče
26.06.2012Seznam predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v organih upravljanja
19.06.2012Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
08.06.2012Predlogi kandidatur za imenovanje Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o.
25.04.2012Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in predlaganje kandidata Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda SNG Nova Gorica
<< 1. . . . .34567891011. . . . . 13 >>