Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
27.02.2017Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in (2) imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
30.12.2016Predlogi kandidatur za (1) Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica in (2) Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče
02.11.2016Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter za (2) imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški muzej Kromberk
12.02.2016Predlogi kandidatur (1) za imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA, (2) za imenovanje Nazornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica ter (3) za imenov
12.02.2016Predlogi kandidatur za imenovanje strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
24.04.2015Predlogi kandidatur (1) za imenovanje dodatnega predstavnika MONG v sveta zavoda Goriška lekarna Nova Gorica in (2) za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica
19.03.2015Predlogi kandidatur (1) za imenovanje Komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, (2) za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, (3) za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda OŠ M. Štrukelj
17.11.2014Predlogi kandidatur za imenovanje odborov in komisij mestnega sveta
25.08.2014Predlogi kandidatur za Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica
05.05.2014Predlogi kandidatur za Svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
<< 123456789. . . . . 13 >>