Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
28.09.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
28.08.2018Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
20.03.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica ter imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
27.11.2017Predlogi kandidatur za imenovanje Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
09.11.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
02.11.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
05.10.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
20.09.2017Predlogi kandidatur za (1) predstavnike Mestne občine Nova Gorica (elektorjev) v volilno telo 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov ter (2) predstavnika Mestne občine Nova Gorica za člana državnega sveta - pr
01.09.2017Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter (2) imenovanja predstavnika MONG v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica
13.07.2017Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Solkan
<< 123456789. . . . . 13 >>