Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
01.10.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica
14.05.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
12.04.2019Predlog kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora MONG, (2) imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Kulturni dom Nova Gorica, (3) imenovanje nadomestnega člana Sveta zavoda Glasbena šola Nova Gorica, (4) imenovanje nadomestnega
21.03.2019Predlog kandidatur za imenovanje nadomestnega člana statutarno-pravne komisije
19.03.2019Predlogi kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici
18.03.2019Predlogi kandidatur za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Nova Gorica
07.02.2019Predlogi kandidatur za imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
30.01.2019Predlogi kandidatur za delovna telesa mestnega sveta (komisija za mednarodne odnose, komisija za peticije in enake možnosti ter komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij)
22.01.2019Predlogi kandidatur za (1) imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in (2) imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala energetika Nova Gorica d.o.o.
04.01.2019Predlogi kandidatur za imenovanje 1) odborov in komisij mestnega sveta, 2) nadzornega odbora, 3) nadomestnega člana nadzornega odbora Stanovanjskega sklada MONG, 4) predstavnika MONG v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska, 5) nadomestnega predsta
<< 123456789. . . . . 13 >>