Mandat 2010 - 2014

Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

 • VIDA ŠKRLJ, roj. 1951, univ.dipl.ekon., Ulica Tolminskih puntarjev 28, Nova Gorica – predsednica,
 • MIRO KERŠEVAN, roj. 1949, trgovec, Gradišče nad Prvačino 18/b, Renče – član,
 • STANKO ŽGAVC, roj. 1949, univ.dipl. pravnik, Gortanova ulica 24, Nova Gorica – član.

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica

 • ANDREJ OREL, roj. 1952, univ.dipl.prav., Vipavska cesta 17, Nova Gorica – predsednik,
 • JERNEJ KOVŠE, roj. 1954, univ.dipl.prav., Pod Škabrijelom 26, Nova Gorica – namestnik predsednika,
 • BORUT BAŠIN, roj. 1960, univ.dipl.prav., Cankarjeva 42, Nova Gorica – član,
 • SREČKO HUMAR, roj. 1969, inž. za okolje in prostor, Pod Škabrijelom 21, Nova Gorica – namestnik člana,
 • MATEJ JAKIN, roj. 1980, dipl.org. turizma, Kostanjeviška 17, Nova Gorica –  član,
 • TANJA VONČINA, roj. 1969, v.u.š., Trnovo 7/d – namestnica člana,
 • MOJCA ŠAVER, roj. 1967, univ.dipl. pravnica, Kidričeva 32, Nova Gorica –  članica,
 • IVAN VALETIČ, roj. 1941, univ.dipl.org., Cankarjeva 11, Nova Gorica – namestnik članice.
   

Komisiji za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

 • Marjan Zahar, Kidričeva 28a, 5000 Nova Gorica, predsednik
 • Dejana Baša, Prvačina 145, 5297 Prvačina, članica
 • Kvirin Velikonja, Tolminskih puntarjev 2, 5000 Nova Gorica, član
 • Ana Zavrtanik Ugrin, Rutarjeva 4a, 5000 Nova Gorica, članica 
 • Saša Golob, Soška cesta 15a, 5250 Solkan, član

Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica

 • Franc Rojc, roj. 1949, upokojenec, Zalošče 30d, Dornberk, predsednik
 • Janko Krušič, roj. 1952, dipl. inž. strojništva, Prvačina 238
 • Lilijana Brajlih, roj. 1963, abs. managementa, Ulica Vinka Vodopivca 3, Nova Gorica
 • Tomaž Murovec, roj. 1967, univ.dipl.inž. lesarstva, Čepovan 25
 • Ingrid Vuga, roj. 1966, ekonomistka, Loke 28/b, Nova Gorica
 • Evgen Pelicon, roj. 1952, ekonomski tehnik, Šempas 75j
 • Matija Klinkon, roj. 1979, dipl. inž. elektrotehnike, Cankarjeva ulica 58, Nova Gorica

ostali mandati