Predlagam

OSEBNI PODATKI

Soglašam, da se moji osebni podatki iz pričujočega obrazca uporabijo izključno za potrebe:

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI:

Mestna občina Nova Gorica se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov v postopku sooblikovanja javnega prostora soseske Cankarjevo naselje ne bo posredovala tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom MONG in
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
Zbrane osebne podatke bo MONG hranila do preklica privolitve posameznika oziroma do konca leta 2020.

Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov cankarjeva.soseska@nova-gorica.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

KLAVZULA O AVTORSKIH PRAVICAH

Izjavljam in jamčim, da sem edini avtor podanega predloga in imetnik moralnih avtorskih pravic. V zvezi s podanim predlogom prenašam na Mestno občino Nova Gorica vse materialne avtorske pravice.